[Dutch] Verslag bestuursvergadering #30 OSGeo.nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Verslag bestuursvergadering #30 OSGeo.nl

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Het bestuur van OSGeo.nl heeft vanavond vergaderd. Verslag op:

https://wiki.osgeo.org/wiki/Nederland/bijeenkomsten/bestuur-30

Voor de agenda's:

- event: NL RD projecties, 20 oktober, locatie/programma te bepalen
- OSGeo.nl Dag op GeoBuzz, 22 november, bijna zeker

Binnenkort meer aankondigingen hier en via de Meetup, en verzoeken aan
jullie voor hulp in onderdelen rond deze events. Na de FOSS4G Bonn waar
Gert-Jan en Marc een groot aandeel in de organisatie hebben gehad
(hulde!) en een zomer reces is OSGeo.nl weer vol in gang! Heb je idee├źn
voor events of aktiviteiten laat ons hier of via [hidden email] weten.

Hartelijke groet,

--Just_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch