[Dutch] Verslag: Nieuwjaarsborrel OSGeo.nl en OpenStreetMap NL

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Verslag: Nieuwjaarsborrel OSGeo.nl en OpenStreetMap NL

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Kort verslag Nieuwjaarsborrel OSGeo.nl en OpenStreetMap NL op 14 jan
2018: https://osgeo.nl/2018/02/verslag-nieuwjaarsborrel-2018

Eerste plannen 2018:
- NLExtract Dag door WebMapper
- FOSS4G NL 2018: datum/plaats: 11 juli 2018, Aeres Hogeschool Almere

In navolging van de geslaagde dagen zoals de GRASS Workshop en de QGIS
Gebruikersdag, willen we graag in 2018 meer dergelijke gerichte en
hands-on events realiseren.

GeoNode (te onbekend in NL!)? Lora? GeoPython? Viewers? SensorThings
API, WFS v3, Docker4Geo, GitHub? Laat hier weten als je
idee├źn/suggesties hebt!

Met vriendelijke groet,

Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch