[Dutch] Update shapes Netbeheerders en waterbedrijven

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Update shapes Netbeheerders en waterbedrijven

Jan-Willem van Aalst

Beste,

 

Op http://www.imergis.nl/asp/47.asp vind je updates van de shapefiles van elektriciteitsnetbeheerders en de drinkwaterbedrijven.

In beide bleek nog een fout te zitten:

  • Netbeheer: Flevoland hoort inmiddels niet meer bij Enexis, maar bij Liander;
  • Drinkwater: Bebouwde kom Amstelveen behoort niet bij PWN maar bij Waternet.

 

Mocht je de oude versies nog hebben, vervang deze dan a.u.b. door de juiste shapefiles.

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch