[Dutch] Topotijdreislagen in QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Topotijdreislagen in QGIS

Richard Duivenvoorde
Ik kreeg een vraag of topotijdreis lagen in QGIS gelagen kon worden.

Intussen is dat gelukt \o/

Het er een blogje over geschreven

http://www.qgis.nl/2017/02/01/topotijdreis-kaartlagen-in-qgis/

Groetjes,

Richard
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch