[Dutch] Topotijdreislagen in QGIS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Topotijdreislagen in QGIS

Wim van den Bosse
Dag mensen,

September 2105 gaf Kadaster zo'n leuk verjaardagscadeautje ivm 200 jaar topografie bij de Nederlandse overheid. Helaas kan ik dat cadeautje op dit moment alleen uitpakken via ArcGIS, aangezien de kaartlagen verpakt zijn in ArcGIS Online. 
Ik krijg die truck echter niet uitgevoerd op de afzonderlijke kaartlagen uit topotijdreis. Is iemand van jullie daar wel in geslaagd?


Locatie van de mapserver:
http://tiles.arcgis.com/tiles/nSZVuSZjHpEZZbRo/arcgis/rest/services/


Pythoncommando, zoals ik die heb samengesteld, analoog aan de instructies:
Resultaat is een vierkant met ruis in allerlei kleuren. Linkeronderhoek ligt ergens op (-30.000.000, 30.000.000).

Benieuwd of iemand een oplossing heeft. Het zou zonde zijn wanneer dit cadeautje van Kadaster voor maar een beperkte doelgroep toegankelijk zou zijn.

Wim van den Bosse

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch