[Dutch] QGIS dag 3 Okt 2018, Sprekers gezocht!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] QGIS dag 3 Okt 2018, Sprekers gezocht!

Coen Nengerman
Beste Nederlandse QGIS gebruikers! 

Op 3 oktober a.s. organiseren wij weer een Nederlandse QGIS dag. Deze zal worden gehost door Ordina in Nieuwegein. Op dit moment zijn wij nog bezig met het invullen van het programma en zijn wij op zoek naar sprekers! Lijkt het je leuk om een presentatie te geven over een project waarbij QGIS is ingezet? Stuur dan een mail naar [hidden email] met daarin een Titel en een beschrijving van maximaal 140 woorden wat je wilt vertellen.

Met vriendelijke groet,

Coen Nengerman
Jonas van Schrojenstein Lantman
Les Kleuver

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch