[Dutch] QGIS 2.18 op Mac OSX

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] QGIS 2.18 op Mac OSX

Just van den Broecke
Voor de Maccers: ik wilde QGIS 2.18 via Homebrew installeren maar lukte
niet net als bij vele anderen:
https://github.com/OSGeo/homebrew-osgeo4mac/issues/258

Is nu opgelost! Ja ik weet kan via KyngChaos, maar ik beheer liever alle
componenten via Homebrew (package manager voor Mac).

Met vriendelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch