[Dutch] Proj nieuws en docs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Proj nieuws en docs

Richard Duivenvoorde

Ik lees net de aankomende NEWS van de nieuwe Proj release

https://github.com/kbevers/proj.4/blob/90f592eb13cc120898e250996a228124725e5731/NEWS

En kom dit tegen:

 o Adopted terminology from the OGC/ISO-19100 geospatial standards
   series. Key definitions are:
   - A coordinate operation is a change of coordinates, based on a
     one-to-one relationship, from one coordinate reference system
     to another
   - A transformation is a coordinate operation in which the two
     coordinate reference systems are based on different datums, e.g.
     a change from a global reference frame to a regional frame.
   - A conversion is an operation in which both coordinate
     reference systems are based on the same datum, e.g. change of
     units of coordinates.
   - A projection is a coordinate conversion from an ellipsoidal
     coordinate system to a plane. Although projections are simply
     conversions according to the standard, they are treated as
     separate entities in PROJ as they make up the vast majority
of operations in the library.


Ik denk dat dat voor iedereen in het geo-veld wel handig is
1) te weten DAT die termen dus gedefinieerd zijn, en
2) deze ook door de verschillende projecten heen zo te hanteren

Verder ook voor iedereen die wel eens iets met Proj doet; ze hebben echt
hele mooie docs

http://proj4.org/

incl plaatjes van alle 'projections' nu :-)

http://proj4.org/projections/gnom.html

Groet,

Richard Duivenvoorde

ps en tot zo op de OSGEO Nieuwjaarsborrel in Dudok in Hilversum !!!
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch