[Dutch] Postcode/woonplaatslijsten 2018 beschikbaar, nu ook PC6

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Postcode/woonplaatslijsten 2018 beschikbaar, nu ook PC6

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

De lijst met PC4 postcodes en woonplaatsnamen, gemeentenamen en andere overheids- en nutsvoorzieningen heb ik bijgewerkt t/m feb. 2018.

Nieuw is het tabblad met PC6 postcodes, inclusief CBS buurt- en wijknamen. Het bestand is daardoor wel gegroeid tot 41 MB.

Hier te vinden: http://www.imergis.nl/asp/47.asp, onderaan de lijst van ‘objecten/punten’.

 

Mocht je fouten tegenkomen in de lijsten, dan hoor ik dat graag.

 

Enjoy!

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] Postcode/woonplaatslijsten 2018 beschikbaar, nu ook PC6

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

Graag het bestand even opnieuw laden, er zijn gelijk wat kinderziektes met meervoudig voorkomende plaatsnamen in de PC4 tabel verwijderd. Ik sluit niet uit dat er nog enkele andersoortige foutjes in zitten. Alle feedback is welkom.

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 

 

 

Van: Jan-Willem van Aalst [mailto:[hidden email]]
Verzonden: zondag 25 februari 2018 11:12
Aan: '[hidden email]' <[hidden email]>
Onderwerp: Postcode/woonplaatslijsten 2018 beschikbaar, nu ook PC6

 

Beste allen,

 

De lijst met PC4 postcodes en woonplaatsnamen, gemeentenamen en andere overheids- en nutsvoorzieningen heb ik bijgewerkt t/m feb. 2018.

Nieuw is het tabblad met PC6 postcodes, inclusief CBS buurt- en wijknamen. Het bestand is daardoor wel gegroeid tot 41 MB.

Hier te vinden: http://www.imergis.nl/asp/47.asp, onderaan de lijst van ‘objecten/punten’.

 

Mocht je fouten tegenkomen in de lijsten, dan hoor ik dat graag.

 

Enjoy!

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch