[Dutch] PostGis v2 op Postgres v9.2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] PostGis v2 op Postgres v9.2

Paul Meems (Top-X)
Goedemorgen allen,

Ik ben bezig met het installeren van een nieuwe cloudserver met Ubuntu 12.04, Geoserver v2.2, Postgres v9.2 and PostGis v2.
Tot nu toe heb ik alles draaien behalve PostGis. Die krijg ik niet geinstalleerd.

Ik ben nu al een aantal dagen bezig met het zoeken naar de juiste package, maar ik kan die niet vinden.
Mijn gebrekkige kennis van Ubuntu helpt natuurlijk ook niet ;)

Dankzij de uitleg op deze pagina (http://linfiniti.com/2012/05/installing-postgis-2-0-on-ubuntu/) heb ik volgens mij PostGis v2.1 geinstalleerd. Maar dan voor Postgres v9.1.
In de folder /usr/share/postgresql staan nu twee folders 9.1 en 9.2.
PostGis zit in /usr/share/postgresql/9.1/contrib/postgis-2.1, maar die moet naar de 9.2 folder.

Hoe installeer ik nu PostGis v2 voor Progres v9.2

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,Paul Meems

TopX Geo-ICT

Paul Meems
Senior GIS consultant

06-28542079
TopX Geo-ICT

Wij bieden ondersteuning

voor MapWindow GIS
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch