[Dutch] Post OSGeoNL Dag diner restaurant Soto

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Post OSGeoNL Dag diner restaurant Soto

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Voor wie naar de OSGeo.nl Dag op de GeoBuzz komt:

We eten in de avond (na OSGeo.nl Dag en GeoBuzz borrel, plm vanaf 18:30)
bij Sushi-restaurant Soto (http://www.restaurantsoto.nl­), op Leonardo
da Vinciplein 6 (Plein direct achter CS Station Den Bosch). Voor wie mee
wil, laat mij gedurende de OSGeo.nl Dag weten.
Setting is informeel. Je kunt evt altijd gewoon aanschuiven.

Hartelijke groet,

--Just_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch