[Dutch] Post GIS dag 14 November

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Post GIS dag 14 November

Steven Ottens
Ha mensen,

Samen met Tom van Tilburg organiseer ik de jaarlijkse *) post GIS dag
voor PostGIS power users, dit keer bij het eScience Centre in Amsterdam.
Ook dit jaar is het event gratis en geheel volgens de
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onconferentie principes georganiseerd; de
deelnemers bepalen het programma.

Dat wil zeggen mocht je al ideeën voor onderwerpen, praatjes, workshops
e.d. hebben vul dat vooral in op de website. Ook als je zelf niet per se
daar iets over weet, maar wel geïnteresseerd bent dan kunnen andere
mensen daar misschien weer door geïnspireerd worden. Op de dag zelf
wordt er gekeken wie wat waar gaat vertellen, dat wijst zich redelijk
vanzelf.

Het gaat dit jaar (hopelijk) een internationale onconferentie worden,
dus de voertaal zal in principe Engels zijn.

Om een idee te geven waar het over kan gaan en het verwachte niveau:

- Postgres 12 & Postgis 3
- 3D functions with CGAL
- pgpointcloud
- 4D time functions
- Parallel computing
- TimescaleDB
- Column storage

Het is dus heel bewust niet een conferentie voor PostGIS beginners, maar
we willen juist de diepte in duiken.

Mocht je interesse hebben kan je meer informatie vinden op
https://postgisdag.nl/

Hartelijke groet,

Tom & Steven

*) Sinds 2018


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch