[Dutch] Phishing email uit mijn naam

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Phishing email uit mijn naam

Jeroen Ticheler - GeoCat
Hallo allemaal,
Gisteren is er via de OSGeo Dutch mailing lijst een phishing email naar jullie gestuurd met de titel "Important Notice To All Amazon Customers". Dit is ook naar andere lijsten met andere afzenders gebeurd. Er wordt aan gewerkt dit soort misbruik via OSGeo servers te voorkomen. Voor nu alsjeblieft dit soort e-mails negeren. 
Groet,
Jeroen

_________________________
Jeroen Ticheler
GeoCat bv
Veenderweg 13
6721 WD Bennekom
Tel: +31 (0)6 81286572

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch