[Dutch] OpenTopo kaarten voor gebruik in OpenCPN scheepvaartnavigatie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] OpenTopo kaarten voor gebruik in OpenCPN scheepvaartnavigatie

Jan-Willem van Aalst

Beste André,

 

Ik zet je vraag ook even door naar het osgeo forum.

www.map5.nl biedt de OpenTopo kaarten ook in andere projecties aan. En dan haarscherp. Je zou eens contact kunnen opnemen met de maker/beheerder van map5.nl, Just van den Broecke. 

Groeten,

Jan-Willem van Aalst

 

 

Op 14 februari 2017 om 17:19 schreef <[hidden email]>:

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Beste mensen,

 

Als enthousiast zeiler en gebruiker van OpenCPN navigatie software (www.opencpn.org) ben ik altijd op zoek naar goed kaart materiaal. Recentelijk ontdekte ik opentopo.nl en ik was meteen onder de indruk van de kwaliteit van de kaarten, en ook van de reeds aanwezige informatie voor de watersporters, zoals boei informatie en diepte lijnen.

 

Helaas zijn de geotif kaarten niet direct bruikbaar in OpenCPN, omdat het navigatiesysteem niet de EPSG 28992 projectie ondersteunt, 

 

Ik door middels van QGIS de bitmap geconverteerd van EPSG 28993 naar WSG84, en daar dan vervolgens een .KAP file van gemaakt zodat OpenCPN de kaart snapt. Technisch werkt dit nu, maar natuurlijk is door het veranderen van de projectie van de kaart op basis van de bitmap beelden, de kwaliteit van de kaart erg achteruit gegaan.

 

Is er een mogelijkheid om de kaart van Nederland een keer te projecteren als WSG84 (resolutie 400 pix / km) zodat ik deze als basis kan gebruiken voor het genereren van navigatie kaarten in KAP formaat? De door mij gemaakte waterkaarten zal ik natuurlijk weer gaan delen met de community, mocht daar interesse in zijn.

 

Met vriendelijke groeten,
Andre Molenaar

 

-- 
-- 
Dit is een bericht van de Google Groups "nlextract" group.
Home pagina: http://www.nlextract.nl
Groep mailen: [hidden email]
Afmelden: [hidden email]
Meer opties: http://groups.google.com/group/nlextract?hl=en

--- 
Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep "nlextract" van Google Discussiegroepen.
Als je je wilt afmelden bij deze groep en geen e-mails van de groep meer wilt ontvangen, stuur je een e-mail naar [hidden email].
Ga naar https://groups.google.com/d/optout voor meer opties. 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch