[Dutch] OpenTopo kaarten offline

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] OpenTopo kaarten offline

Luuk Schaminee-2
Begin januari heb ik een idee gepost om een offline applicatie te maken voor de OpenTopo kaart. Een collega en ik zijn daar redelijk ver mee. Ik wil jullie alvast laten zien wat het gaat worden. Via http://lusc.nl/opentopo/ kun je tot nivo 10 de kaart bekijken (vanwege ruimtegebrek heb ik de tiles maar tot nivo 10 opgeslagen).
Deze site willen we nu gaan porten naar iOS en Android.

Ik wil Ronnie nog bedanken voor de lijst met woonplaatsen uit de BAG waar op gezocht kan worden: Ronnie bedankt!

Graag hoor ik jullie commentaar.

Luuk

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch