[Dutch] OpenTopo BGT-galerie bijgewerkt

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] OpenTopo BGT-galerie bijgewerkt

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

Als voorproefje van de februari 2017 OpenTopo release, is mijn OpenTopo BGT-galerie nu bijgewerkt; 28 nieuwe kaarten. Met daarin nu voor het eerst schaduwreliƫf van het Actuele Hoogtebestand (AHN) verwerkt. Zie

http://www.imergis.nl/asp/bgtgalerie.asp

 

Zijn hier nog verbeteringen in mogelijk? (Behalve de OpenStreetMap wegenlabels/wegenassen die soms nog wat onnauwkeurig zijn)

Laat het weten!

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch