[Dutch] Open Workshop CesiumJS TU Delft

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Open Workshop CesiumJS TU Delft

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Crossposting OSM-NL en OSGeo.nl: Aankondiging van Jantien Stoter (TUD):

"In het kader van het 3D testbed-NL willen we een 2 daagse cursus
organiseren over het gebruik van Cesium bij het ontsluiten van 3D data.
De groep van Thomas Kolbe (universiteit Munchen) heeft een uitgebreide
open source implementatie en biedt de onderstaande cursus aan.
Is dit interessant voor de OS NL community?
Het is een open workshop (dus voor de deelnemers zijn er geen kosten aan
verbonden).
De cursus zou in de week van 4 juli gegeven kunnen worden (in Delft)."

Als je je wilt bekwamen in Open Source Geo 3D is CesiumJS een
fantastische webclient (zonder plugins in browser!).

Interesse? Geef je op bij Jantien (Cc:).

Hartelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] Open Workshop CesiumJS TU Delft

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Een aardig aantal mensen hebben al belangstelling getoond. Er komt
nieuwe kans. Laatste bericht van Jantien:

"Inmiddels weten we dat Juli niet een handige periode is, en kijken we
naar September. Als de data en locatie bekend zijn (evenals meer
informatie over de workshop), dan zullen we een aanmeld-site maken. De
aankondiging zal ik dan weer in de OSM-NL en OSGeo.nl communities
verspreiden. Dus later meer!"

Hartelijke groet,

Just

On 01-06-16 11:14, Just van den Broecke wrote:

> Beste Mensen,
>
> Crossposting OSM-NL en OSGeo.nl: Aankondiging van Jantien Stoter (TUD):
>
> "In het kader van het 3D testbed-NL willen we een 2 daagse cursus
> organiseren over het gebruik van Cesium bij het ontsluiten van 3D data.
> De groep van Thomas Kolbe (universiteit Munchen) heeft een uitgebreide
> open source implementatie en biedt de onderstaande cursus aan.
> Is dit interessant voor de OS NL community?
> Het is een open workshop (dus voor de deelnemers zijn er geen kosten aan
> verbonden).
> De cursus zou in de week van 4 juli gegeven kunnen worden (in Delft)."
>
> Als je je wilt bekwamen in Open Source Geo 3D is CesiumJS een
> fantastische webclient (zonder plugins in browser!).
>
> Interesse? Geef je op bij Jantien (Cc:).
>
> Hartelijke groet,
>
> --Just
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] Open Workshop CesiumJS TU Delft

Just van den Broecke
In reply to this post by Just van den Broecke
Beste Mensen,

De workshop op 27/28 sept Delft zat vol maar er zijn een aantal
afmeldingen. Namens Jantien (Cc:) geef ik door, bij haar opgeven:

"We hebben enkele afmeldingen en daarom nog 2 tot 3 plaatsen vrij.
Het motto: wie het eerst komt...
De link naar de workshop: https://3d.bk.tudelft.nl/events/3dvis2016".

Hartelijke groet,

--JustOn 01-06-16 11:14, Just van den Broecke wrote:

> Beste Mensen,
>
> Crossposting OSM-NL en OSGeo.nl: Aankondiging van Jantien Stoter (TUD):
>
> "In het kader van het 3D testbed-NL willen we een 2 daagse cursus
> organiseren over het gebruik van Cesium bij het ontsluiten van 3D data.
> De groep van Thomas Kolbe (universiteit Munchen) heeft een uitgebreide
> open source implementatie en biedt de onderstaande cursus aan.
> Is dit interessant voor de OS NL community?
> Het is een open workshop (dus voor de deelnemers zijn er geen kosten aan
> verbonden).
> De cursus zou in de week van 4 juli gegeven kunnen worden (in Delft)."
>
> Als je je wilt bekwamen in Open Source Geo 3D is CesiumJS een
> fantastische webclient (zonder plugins in browser!).
>
> Interesse? Geef je op bij Jantien (Cc:).
>
> Hartelijke groet,
>
> --Just
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch