[Dutch] OSGeo.nl/OSM-NL/QGIS-NL Nieuwjaarsborrel 12 jan 2020 Dudok, Hilversum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] OSGeo.nl/OSM-NL/QGIS-NL Nieuwjaarsborrel 12 jan 2020 Dudok, Hilversum

Just van den Broecke
Beste Mensen,

De OSGeo.nl traditionele Nieuwjaarsborrel met OpenStreetMap Nederland in
Cafe Dudok, Hilversum t/o station NS, (bovenzaal) . Opgeven via OSGeoNL
Meetup: [1] .

Dit keer ook samen met de kersverse QGIS-Gebruikers Groep Nederland [2].
Ook maken we hier plannen voor 2020. Als je voorstellen hebt of iets
wilt organiseren, of wil laten zien wat je in 2019 gedaan hebt en in
2020 wilt gaan doen, dit is een plek om te laten weten! We doen dit keer
alleen korte 5-minuut "pitches" 1 a 2 slides van 15:30-16:30, voor de
rest: borrrelen!

Ben je nooit eerder op een OSGeo.nl event geweest? Schroom niet om langs
te komen als je interesse hebt in Open Source en Open Data voor Geo.
Opgeven via Meetup [1] dus.

[1] https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/267249156
[2]
http://www.qgis.nl/2019/11/21/kort-verslag-oprichtingsvergadering-qgis-gebruikersgroep/

Tot dan dan, Groet!

Just van den Broecke
voorzitter OSGeo.nl

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch