[Dutch] OGT Prijsvraag innovatief gebruik BRT

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] OGT Prijsvraag innovatief gebruik BRT

Jan-Willem van Aalst

Beste lijstleden,

 

Graag breng ik bijgevoegde prijsvraag onder de aandacht van de stichting Overleg Gebruikers Topografie.

Er is €1000 te winnen!

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

Prijsvraag OGT2016.pdf (334K) Download Attachment