[Dutch] Nieuwjaarsborrel zo 10 jan 2016, Dudok Hilversum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Nieuwjaarsborrel zo 10 jan 2016, Dudok Hilversum

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar (lustrum) de traditionele
OSGeo.nl+OSM-NL Nieuwjaarsborrel voor iedereen die open source
geo-software en OpenStreetmap een warm hart toedraagt.

Ook dit jaar weer in bovenzaal Cafe Dudok, Hilversum (t/o station NS),
op zondag 10 jan 2016, vanaf 15:00.

Er is ruimte voor "talks&pitches". Jan-Willem van Aalst zal bijv
vertellen over de gloednieuwe BGT-visualisatie voor de geplande OpenTopo
3200pix/km.

Opgeven, ook voor "talks", via OSGeo.nl Meetup:
http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/227097392

Hartelijke groet,

--Just

PS voor wie het gemist had, het verslag van NJ-Borrel 2015:
http://osgeo.nl/2015/01/nieuwjaarsborrel-2015-de-presentaties


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch