[Dutch] Naar FOSS4G? Kom bij Team NL Bucharest!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Naar FOSS4G? Kom bij Team NL Bucharest!

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Er worden veel Nederlandse en Nederlandstalige geo-mensen verwacht op de
FOSS4G in Boekarest/Bucharest: https://2019.foss4g.org.

Er is al een tijdje een Telegram-groep (“Team NL Bucharest”, 18 leden)
om elkaar op de hoogte te houden, evt daar af te spreken, tips etc.
Hieronder de Invite link om je aan te melden:

https://t.me/joinchat/BHoz5RU1WyWfxHKQ1DtnGw

Let wel: deze groep is dus voor Boekarest-gangers die de Nederlandse
taal machtig zijn!

Met vriendelijke groet,

--Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch