[Dutch] NLExtract Hacking Day, 26 april 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] NLExtract Hacking Day, 26 april 2018

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Op do 26 april 2018 te Utrecht (zie [3], nabij CS) organiseert OSGeo.nl
een "NLExtract Hacking Day". Dit is een doe/werk-dag/codesprint waarin
we het project verder willen brengen m.b.t. tot haar doel: het verwerken
van NL Basisregistraties. Meer detail staat in de Wiki [1]. Geef je op,
liefst via de OSGeo.nl Meetup [2], of evt met directe mail naar
[hidden email].

Met dank aan WebMapper voor Locatie. Dag is kostenloos inclusief
lunch/borrel (aangeboden vanuit OGT Award gelden).

Links:
[1] https://wiki.osgeo.org/wiki/NLExtractDag2018
[2] Opgeven: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/249468003/
[3] Locatie: https://sifutrecht.nl

We hopen velen van jullie te zien!

Hartelijke groet, namens organisatie,

Just van den Broecke, Edward Mac Gillavry, Frank Steggink
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch