[Dutch] Morgen Cartodag bij CCOE, verzoekje

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Morgen Cartodag bij CCOE, verzoekje

Winifred Broeder
Beste mensen,

Morgen zal in Den Haag de Cartodag plaatsvinden met een mooi gevarieerd programma. Dat heet, we hebben nog steeds één onderdeel wat niet helemaal rond is en dat is “de discussie”. Onderwerp is het verantwoordelijk omgaan met data en het karteren ervan. Wat zet je wel en niet opbaar neer en wat zijn de mogelijke consequenties. 
We hebben iemand van 501global die zich hier mee bezig heeft gehouden, zie https://www.510.global/510-data-responsibility-policy/ en uitleg zal geven van het beleid. Ter inspiratie ook dit artikel: https://ssir.org/articles/entry/a_different_view_of_mapping.

Ik weet het, het is erg kort dag maar toch, mocht er iemand zijn die morgen op de Cartodag is en een visie heeft hier op, meld je je dan bij mij. En als je mee wilt en kunt doen en nog geen kaartje hebt, dan ook natuurlijk.

Vriendelijke groet, Winifred.

Winifred Broeder
Aelbrechtskolk 39
3025 HB Rotterdam
06 1506 4940

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch