[Dutch] Kortingscode OSGeo.nl Dag 22 nov

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Kortingscode OSGeo.nl Dag 22 nov

Just van den Broecke
Beste Mensen,

22 november 10:00-16:15 OSGeo.nl Dag op de GeoBuzz in Den Bosch.

Ons programma nadert voltooing, op https://osgeo.nl/dag staat steeds de
huidige stand.

We hebben een eigen kortingscode: “OrganisatieD-OSGEO” waardoor je deze
dag voor € 67,50 ipv € 90,- kunt bijwonen. Voer deze code onderaan in op
GeoBuzz registratie formulier op :
https://yourticketprovider.nl/widget/?cid=217374&productid=18063#/tickets/18063 
. Ben je student (25,-) of GIN-lid (65,-) dan zijn dat goedkopere
opties. Alle prijzen ex BTW.

Ik hoop velen van jullie op de OSGeo.nl Dag te zien!
Hartelijke groet,

Just van den Broecke - voorzitter OSGeo.nl
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch