[Dutch] Interessante kans

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Interessante kans

Paul Meems (Top-X)
Hadden jullie dit al gelezen:

Lijkt me de kans om OSGeo software voor het voetlicht te brengen.
Moeten we als stichting OSGeo hier wat mee? Of laten we dit over aan marktpartijen?


Met vriendelijke groet,

Paul
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch