[Dutch] In 1 week tijd: 40 nieuwe OSGeoNL leden op Meetup

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] In 1 week tijd: 40 nieuwe OSGeoNL leden op Meetup

Edward Mac Gillavry

Beste mensen,


Afgelopen week hebben we 40 nieuwe leden via de Meetup groep. Het lijkt erop, dat een GRASS-workshop heel wat losmaakt in Nederland. Goed bezig, dus!


Met vriendelijke groet,


Edward_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch