[Dutch] Imergis Bestuurlijke grenzen shapefiles bijgewerkt

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Imergis Bestuurlijke grenzen shapefiles bijgewerkt

Jan-Willem van Aalst

Hallo,

 

Nu op PDOK de bestuurlijke grenzen 2018 beschikbaar zijn, heb ik de Imergis shapefiles van gemeentegrenzen, provinciegrenzen en landsgrens bijgewerkt.

Ook mijn shape van de kustlijn heb ik bijgewerkt op basis van Top10NL 2018-R02, dus deze shapefiles zijn daarmee eigenlijk dubbel bijgewerkt.

Zie http://www.imergis.nl/asp/47.asp

 

N.B. OpenTopo en OpenTopo achtergrondkaart WMTS zijn nu weer actueel op de PDOK viewer: https://goo.gl/6WVsyo

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch