[Dutch] How Geoinformation Enhances Professional Football (met oa QGis)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] How Geoinformation Enhances Professional Football (met oa QGis)

geejee
Leukste GIS onderwerp van de afgelopen 25 jaar.
Mag deze op de aankomende QGis dag?
Gert-Jan van der Weijden

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] How Geoinformation Enhances Professional Football (met oa QGis)

b.j.kobben
Jaha, trots op: GIMA student (bij mijn collega van Elzakker afgestudeerd) en heeft ook nog de Geo-Info scriptieprijs gewonnen...!

 
--
Barend Köbben
 

On 07/12/2017, 16:05, "Dutch on behalf of Gert-Jan van der Weijden" <[hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:

    Leukste GIS onderwerp van de afgelopen 25 jaar.
   
    Mag deze op de aankomende QGis dag?
   
    https://www.gim-international.com/content/article/geovisual-football-analytics
   
   
    Gert-Jan van der Weijden
   

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch