[Dutch] Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

Ster, Eric van der  (CIV)

 

Wie helpt mee om de fietsveiligheid te verbeteren?

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari gaan Rijkswaterstaat, CGI en SAS aan de slag om een app te ontwikkelen om de fietsveiligheid te verhogen.

De hackaton duurt van vrijdag 8:00 tot zaterdag 17:00.

Locatie Den Haag.

 

Wat gaan we doen:

Toenemend gebruik van smartphones leidt tot meer verkeersslachtoffers. Doel van de hackaton is het ontwikkelen van een app waardoor fietsveiligheid verbeterd wordt. Bijvoorbeeld door inkomende berichten tijdens het fietsen niet meer getoond worden. Deze actie en het resultaat van de hackaton is een aanbod aan de stichting T Butterfly. (http://www.tbutterfly.nl/)

 

Wie zoeken we:

Ca. drie ontwikkelaars die kennis hebben van gebruik van geodata en met name Open Street Map in apps.

 

Voorwaarden:

Deelnemers doen op eigen initiatief mee. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat, CGI en SAS.

 

Programma in het kort:

1.    Brainstorm

2.    In teams aan de slag

3.    Presentatie aan de jury

 

Werkvorm:

In ca. 3 gemengde teams van vijf mensen wordt gewerkt aan een concrete oplossing.

 

 

Wil je meedoen:

Bel/mail mij uiterlijk donderdag 2 februari. Dan kunnen we telefonisch kennismaken, je eventuele vragen beantwoorden en afspraken maken over praktische zaken. Er is voor een beperkte groep deelnemers overnachtingsmogelijkheid. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun eigen laptop meebrengen (en evt. ontwikkelomgeving).

 

Eric van der Ster (Rijkswaterstaat), M: +31-6-51435420, [hidden email]

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch