[Dutch] Hackaton voor OS geo-programmeurs

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Hackaton voor OS geo-programmeurs

b.j.kobben

Namens college Rob Lemmens (Lemmens, R.L.G. (ITC) [hidden email]) worden  OS geo-programmeurs hierbij van harte uitgenodigd mee te doen met een Hackaton. De winnaars krijgen reis en verblijf voor de OGRS workshops en conferentie in Lugano in Oktober.

 

“The Citizen Science COST Action https://www.cs-eu.net/ organizes a hackathon on mobile app development. The hackathon will span a two months period over the summer of 2018 and the winning teams present their results at the OGRS symposium in Lugano in October.

 For more information:

https://www.cs-eu.net/news/house-apps-create-great-apps-citizens

 

 

 

--

Barend Köbben

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch