[Dutch] Gezocht voor 22 nov. op OSGeo.nl Dag: dagvoorzitter / moderator

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Gezocht voor 22 nov. op OSGeo.nl Dag: dagvoorzitter / moderator

Winifred Broeder
Beste Mensen,

De voorbereiding van de OSGeo.nl Dag op de Geobuzz op 22 november is zo goed als rond. Er is een mooi programma, zie https://osgeo.nl/dag.

Voor op de dag zelf zoeken we nog vrijwilligers: in ieder geval een dagvoorzitter, of twee (1x ochtend, 1x middag). Wil je mee doen? Mail ons op [hidden email].

Vriendelijke groet, Winifred.

Winifred Broeder
Aelbrechtskolk 39
3025 HB Rotterdam
06 1506 4940

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Super gedaan vandaag!

Erik
Beste mensen,

Ik heb vandaag weer genoten van (een deel van) het OSGeoNL programma.
Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Het voelde weer als het
bekende warme bad... zowel als spreker als in de zaal.

Dank,
Erik.

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch