[Dutch] GIT cursus voor geo

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] GIT cursus voor geo

Rob van Loon
Hallo,

Op de nieuwjaarsborrel was het één van de suggesties op de ideeënwand: een GIT cursus voor de Geogroep. We zijn bezig om hier invulling aan te geven, maar we hebben jullie hulp nodig. Wat zijn de onderwerpen die naar voren moet komen en… hoe diep en hoe breed moeten we deze cursus insteken? In eerste instantie willen we de cursus niet richten op ontwikkelaars, maar op een groep mensen om ontwikkelaars heen.

Zelf zaten we ongeveer aan deze opbouw te denken:
- wat is versiebeheer en waarom is het belangrijk ?
- wat is GIT (en wat zijn de alternatieven) ?
- wat betekenen de termen: commit, branch, push, pull ?
- hoe gebruik je GitHub, GitLab, Bitbucket, … ?
- hoe kan ik GIT gebruiken ?
- hoe kan ik een bijdrage leveren aan open source projecten?
- hoe meld je een bug? Is de bug al een keer gemeld? Wat gebeurd er na het melden van een bug?

Ik zit eraan te denken om ook een ‘hands-on’ gedeelte op te nemen, bijvoorbeeld door de cursus zelf op github te zetten.

We zijn benieuwd naar jullie feedback: welke vragen spelen er rondom GIT? Dekt dit voorstel de vragen die er zijn?

Met vriendelijke groet,

Rob van Loon.
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] GIT cursus voor geo

wildflower_cafe
Can you please remove me from you email. Thanks

Sent from my Verizon Wireless 4G LTE DROID


Rob van Loon <[hidden email]> wrote:

Hallo,

Op de nieuwjaarsborrel was het één van de suggesties op de ideeënwand: een GIT cursus voor de Geogroep. We zijn bezig om hier invulling aan te geven, maar we hebben jullie hulp nodig. Wat zijn de onderwerpen die naar voren moet komen en… hoe diep en hoe breed moeten we deze cursus insteken? In eerste instantie willen we de cursus niet richten op ontwikkelaars, maar op een groep mensen om ontwikkelaars heen.

Zelf zaten we ongeveer aan deze opbouw te denken:
- wat is versiebeheer en waarom is het belangrijk ?
- wat is GIT (en wat zijn de alternatieven) ?
- wat betekenen de termen: commit, branch, push, pull ?
- hoe gebruik je GitHub, GitLab, Bitbucket, … ?
- hoe kan ik GIT gebruiken ?
- hoe kan ik een bijdrage leveren aan open source projecten?
- hoe meld je een bug? Is de bug al een keer gemeld? Wat gebeurd er na het melden van een bug?

Ik zit eraan te denken om ook een ‘hands-on’ gedeelte op te nemen, bijvoorbeeld door de cursus zelf op github te zetten.

We zijn benieuwd naar jullie feedback: welke vragen spelen er rondom GIT? Dekt dit voorstel de vragen die er zijn?

Met vriendelijke groet,

Rob van Loon.
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] GIT cursus voor geo

Willy Bakker
In reply to this post by Rob van Loon
Hallo Rob,

Dat ziet er goed uit! Ik kan me helemaal vinden in jullie voorstel.
Hands-on deel lijkt me ook een goed idee.

Vriendelijke groet,
Willy Bakker

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 20 mrt. 2016 om 21:25 heeft Rob van Loon <[hidden email]> het volgende geschreven:
>
> Hallo,
>
> Op de nieuwjaarsborrel was het één van de suggesties op de ideeënwand: een GIT cursus voor de Geogroep. We zijn bezig om hier invulling aan te geven, maar we hebben jullie hulp nodig. Wat zijn de onderwerpen die naar voren moet komen en… hoe diep en hoe breed moeten we deze cursus insteken? In eerste instantie willen we de cursus niet richten op ontwikkelaars, maar op een groep mensen om ontwikkelaars heen.
>
> Zelf zaten we ongeveer aan deze opbouw te denken:
> - wat is versiebeheer en waarom is het belangrijk ?
> - wat is GIT (en wat zijn de alternatieven) ?
> - wat betekenen de termen: commit, branch, push, pull ?
> - hoe gebruik je GitHub, GitLab, Bitbucket, … ?
> - hoe kan ik GIT gebruiken ?
> - hoe kan ik een bijdrage leveren aan open source projecten?
> - hoe meld je een bug? Is de bug al een keer gemeld? Wat gebeurd er na het melden van een bug?
>
> Ik zit eraan te denken om ook een ‘hands-on’ gedeelte op te nemen, bijvoorbeeld door de cursus zelf op github te zetten.
>
> We zijn benieuwd naar jullie feedback: welke vragen spelen er rondom GIT? Dekt dit voorstel de vragen die er zijn?
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Rob van Loon.
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] GIT cursus voor geo

Just van den Broecke
Hallo Rob,

Mee eens, goede opzet! Nog suggestie:

- GitHub samenwerkings-mogelijkheden, ook voor niet-programmeurs, bijv:
* documentatie en zelfs website en app-hosting via GH-pages, Jekyll,
Readthedocs.org etc
* GH issue tracker als aktie/discussie-lijst

Ja goed idee om workshop zelf in GH te zetten, kan evt op OSGeoNL GH
https://github.com/OSGeoNL.

Hartelijke groet,

Just

On 22-03-16 22:04, Willy Bakker wrote:

> Hallo Rob,
>
> Dat ziet er goed uit! Ik kan me helemaal vinden in jullie voorstel.
> Hands-on deel lijkt me ook een goed idee.
>
> Vriendelijke groet,
> Willy Bakker
>
> Verstuurd vanaf mijn iPhone
>
>> Op 20 mrt. 2016 om 21:25 heeft Rob van Loon <[hidden email]> het volgende geschreven:
>>
>> Hallo,
>>
>> Op de nieuwjaarsborrel was het één van de suggesties op de ideeënwand: een GIT cursus voor de Geogroep. We zijn bezig om hier invulling aan te geven, maar we hebben jullie hulp nodig. Wat zijn de onderwerpen die naar voren moet komen en… hoe diep en hoe breed moeten we deze cursus insteken? In eerste instantie willen we de cursus niet richten op ontwikkelaars, maar op een groep mensen om ontwikkelaars heen.
>>
>> Zelf zaten we ongeveer aan deze opbouw te denken:
>> - wat is versiebeheer en waarom is het belangrijk ?
>> - wat is GIT (en wat zijn de alternatieven) ?
>> - wat betekenen de termen: commit, branch, push, pull ?
>> - hoe gebruik je GitHub, GitLab, Bitbucket, … ?
>> - hoe kan ik GIT gebruiken ?
>> - hoe kan ik een bijdrage leveren aan open source projecten?
>> - hoe meld je een bug? Is de bug al een keer gemeld? Wat gebeurd er na het melden van een bug?
>>
>> Ik zit eraan te denken om ook een ‘hands-on’ gedeelte op te nemen, bijvoorbeeld door de cursus zelf op github te zetten.
>>
>> We zijn benieuwd naar jullie feedback: welke vragen spelen er rondom GIT? Dekt dit voorstel de vragen die er zijn?
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Rob van Loon.
>> _______________________________________________
>> Dutch mailing list
>> [hidden email]
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
>_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch