[Dutch] Fwd: Re: [OSM-talk-nl] Nieuwjaarsborrel zo 10 jan 2016, Dudok Hilversum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Fwd: Re: [OSM-talk-nl] Nieuwjaarsborrel zo 10 jan 2016, Dudok Hilversum

Just van den Broecke
Ter info, presentatie-aanmeldingen, met dank aan Frank. Aanmelden,
comments dus via http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/227097392


-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: [OSM-talk-nl] Nieuwjaarsborrel zo 10 jan 2016, Dudok Hilversum
Date: Wed, 6 Jan 2016 09:43:16 +0100
From: Frank Steggink <[hidden email]>
Reply-To: OpenStreetMap NL discussion list <[hidden email]>
To: [hidden email]

Hoi,

DIt is de huidige stand van zaken m.b.t. de presentaties:
* Jan-Willem van Aalst: OpenTopo en BGT --> met name interessant voor de
BGT-geïnteresseerden;
* Johan de Ruiter en Gert-Jan van der Weijden: laatste stand van zaken
Nederlandse luchtfotos;
* Matthijs Melissen: laatste standv an zaken OpenStreetMap carto;
* Just van den Broecke: terugblik OSGeo.nl over 2015 en vooruitblik over
2016.

Aanmelden kan nog steeds, bij voorkeur via de link die Just heeft
gemeld. Je kunt je ook bij Just melden als je zelf nog een praatje wilt
houden.

Groeten,

Frank

On 30-12-2015 11:09, Just van den Broecke wrote:

> Beste Mensen,
>
> Voor het vijfde achtereenvolgende jaar (lustrum) de traditionele
> OSGeo.nl+OSM-NL Nieuwjaarsborrel voor iedereen die open source
> geo-software en OpenStreetmap een warm hart toedraagt.
>
> Ook dit jaar weer in bovenzaal Cafe Dudok, Hilversum (t/o station NS),
> op zondag 10 jan 2016, vanaf 15:00.
>
> Er is ruimte voor "talks&pitches". Jan-Willem van Aalst zal bijv
> vertellen over de gloednieuwe BGT-visualisatie voor de geplande
> OpenTopo 3200pix/km.
>
> Opgeven, ook voor "talks", via OSGeo.nl Meetup:
> http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/227097392
>
> Hartelijke groet,
>
> --Just
>
> PS voor wie het gemist had, het verslag van NJ-Borrel 2015:
> http://osgeo.nl/2015/01/nieuwjaarsborrel-2015-de-presentaties
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> [hidden email]
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch