[Dutch] Fwd: EF6 + npgsql + CodeFirst werkt niet met DbGeometry

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Fwd: EF6 + npgsql + CodeFirst werkt niet met DbGeometry

Paul Meems (Top-X)
Goedemorgen,

Ik probeer een prototype te maken in C# met EF6 en een PostGIS database.
We willen CodeFirst gebruiken. Dat werkt prima, zolang we geen DBGeometry gebruiken in ons model.
Dan krijgen we eenĀ 
Not supported edm type: Edm.Geometry
at Npgsql.NpgsqlProviderManifest.GetStoreType(TypeUsage edmType)
Ik heb hierover een vraag gesteld op StackOverflow:
http://stackoverflow.com/questions/43178868/ef6-npgsql-codefirst-doesnt-work-with-geometry

Maar daar zitten volgens mij niet zo veel GIS mensen.

Ik kan me niet voorstellen dan niemand deze gangbare workflow:
C# + EF6+CodeFirst + npgsql + PostGIS gebruikt.


Heeft iemand hier een suggestie?


Alvast bedankt._______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch