[Dutch] FOSS4GNL2018 - 10 & 11 juli aanstaande. We zoeken nog voorzitters

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4GNL2018 - 10 & 11 juli aanstaande. We zoeken nog voorzitters

Luuk Schaminee-2
Beste mensen,

velen die geabonneerd zijn op deze mailing-list zullen het al wel weten: volgende week dinsdag en woensdag (10 & 11 juli) is de FOSS4GNL in Almere. Kijk voor meer informatie over de conferentie op http://foss4g.nl.

Voor de verschillende blokken in de tracks zijn we nog op zoek naar voorzitters. Wie wil een track van 3 presentatie voorzitten? In totaal hebben we 4 tracks van 3 blokken. We zijn dus op zoek naar 12 voorzitters. Reageer even op deze mail, of stuur mij (of iemand anders van de organisatie) rechtstreeks een bericht.

Alvast heel erg bedankt voor het doorgeven dat je voorzitter wilt zijn.

Namens de programma commissie,

Luuk Schaminée
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch