[Dutch] FOSS4GNL 28 juni: organisatiehulp gezocht

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4GNL 28 juni: organisatiehulp gezocht

Erik

Beste Dutcher,

 

Wellicht heb je het al gehoord, maar op 28 juni wordt in Groningen de eerste FOSS4GNL georganiseerd: een evenement dat helemaal in het teken staat van opensource-GIS en –geo: producten, toepassingen, migratiezaken, en meer van dat moois. De locatie is er: het Duisenberg Gebouw van de RUG.

 

Het idee is gaan groeien op de OSGeo.NL nieuwjaarsborrel. Willy Bakker, Leon van der Meulen en ikzelf zijn gestart, maar we willen dat niet alleen doen: het is een community-event! We willen daarom iedereen de kans bieden mee te helpen organiseren aan de eerste editie van dit evenement, dat ongetwijfeld een lange geschiedenis gaat krijgen! Dat helpen kan overigens met van alles zijn: we willen in ieder geval graag een paar mensen voor een programmacommissie, dat is voor nu even het belangrijkste. Andere zaken kunnen later. Misschien wil er iemand een t-shirt ontwerpen? ;-)

 

Kortom, wil je helpen organiseren, meld je. Dat mag via de lijst, maar natuurlijk ook rechtstreeks. Belangrijkste nu is mensen die willen helpen met het inhoudelijke programma, maar als je een ander goed idee hebt (of ons wil tippen over een briljante spreker voor zo’n evenement): roep!

 

Erik.

 

Erik Meerburg
Directeur Geo Academie
(06)  2816 7631
<a href="applewebdata://DBBB3C40-1D13-4335-A0E5-17D5571211E4/erik@geo-academie.nl">erik@...


 

Met geo-informatie het goede doel in kaart brengen?

Doe mee met een MissingMaps Mapping Party!

 

 

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch