[Dutch] FOSS4GNL 28 juni Groningen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4GNL 28 juni Groningen

Erik

Beste Dutchers,

 

Vandaag is de website foss4g.nl voorzien van wat nieuwe content: een overzicht van de presentaties per track is toegevoegd, sponsors hebben de ruimte gekregen de ze verdienen… en er is een heus persbericht uitgegaan, waar ik jullie graag deelgenoot van maak. Voel je vrij dit te delen in je eigen netwerk! En waar nodig wil ik natuurlijk altijd zaken toelichten.

 

Oh, en voor het geval dit nog niet helemaal duidelijk was: schrijf je ook in en kom! Je bent van harte welkom!

 

Groet,
Erik.

 

 

Persbericht FOSS4GNL

28 juni 2017, RUG Groningen

 

De Rijksuniversiteit Groningen is eind juni een dag lang het centrum van open GIS- en geotoepassingen in Nederland. Deze dag wordt het Nederlandse geo-opensourcelandschap geschetst door zo'n dertig medewerkers van verschillende bedrijven en overheden. Gebruikers en developers komen deze dag bij elkaar en delen kennis. Wereldwijd worden deze evenementen georganiseerd onder de naam FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial). Op 28 juni 2017 is de eerste in Nederland: FOSS4GNL.

 

De keynote wordt verzorgd door Thieu Caris (en collega's van de provincie Zeeland), die vertelt over de weg die zijn provincie aan het afleggen is om van een gesloten naar een open omgeving te komen. Door de dag heen komt dit thema terug in verschillende sessies.

 

Het evenement is gratis toegankelijk, mogelijk gemaakt door de sponsoren van het evenement en de RUG, die de ruimte beschikbaar stelt. Wél wordt aan de deelnemers een bijdrage voor de lunch gevraagd: there is no such thing as a free lunch.

 

Informatie over en inschrijven voor deze eerste Nederlandse FOSS4G via www.foss4g.nl.

 

 

Achtergrondinformatie bij dit evenement is te krijgen via de organisatoren.

 

Mail: [hidden email].

Telefonisch: Leon van der Meulen (RUG): 06 2546 1366

Erik Meerburg (Geo Academie): 06 2816 7631

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch