[Dutch] FOSS4GNL - 28-6-2017 in Groningen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4GNL - 28-6-2017 in Groningen

Luuk Schaminee-2

Na tien internationale FOSS4G conferenties, meerdere landelijke FOSS4G's (waaronder in Duitsland en België) en een vijftal OSGeoNL dagen, gaat het dan toch gebeuren: de eerste FOSS4GNL conferentie! Voor dit heuglijke feit is de top van Nederland uitgekozen, er gaat immers niets boven Groningen. De RUG is de gastheer voor deze conferentie, waarin volop aandacht is voor alle mogelijke toepassingen én techniek van opensource geosoftware.

 

Op woensdag 28 juni aanstaande is iedereen die geïnteresseerd is in “Vrije en Open Source Software voor Geografie” van harte welkom op het terrein van de Universiteit van Groningen om te kennis op te doen tijdens QGIS tracks, technische tracks en tracks met een speciaal karakter.

 

Kijk voor meer informatie op de website http://foss4g.nl.

 

Tot de 28e juni in Groningen.


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch