[Dutch] FOSS4GNL - 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4GNL - 2018

Luuk Schaminee-2
Vorig jaar hebben we de eerste FOSS4GNL in Groningen georganiseerd. Dit jaar doen we het opnieuw in Almere. Op woensdag 11 juli is iedereen (na inschrijving via de website http://foss4g.nl) van harte welkom bij de Aeres Hogeschool in Almere.

Momenteel zijn we bezig het programma samen te stellen en zoals altijd zijn we op zoek naar presentaties. Daarom aan iedereen die op deze mailing list geabonneerd is de vraag om na te denken of zij een interessant onderwerp hebben en zich aan te melden via de website. De knop ‘PRESENTATIE AANMELDEN’ is hier speciaal voor gemaakt (op mijn PC zag ik net alleen het bovenste randje van de knop :( ). Natuurlijk mag je ook iemand anders voordragen (graag met naam, onderwerp en contact gegevens). Wij nemen dan met deze persoon contact op.

Wij willen met name onze vrouwelijke collega’s vragen zich aan te melden voor een presentatie. We willen namelijk niet alleen maar naar mannen luisteren en we weten dat we een heleboel vrouwelijk collega’s hebben die zich bijvoorbeeld verenigd hebben in ‘Vrouwen Op De Kaart'.

Tot de 11e juli in Almere, wellicht als presentator en anders als deelnemer!

De programmacommissie
Leon, Rob, Ronnie en Luuk

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch