[Dutch] FOSS4GNL 10/11 juli, inschrijving geopend

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4GNL 10/11 juli, inschrijving geopend

Erik
Beste mensen,

Over feestjes gesproken: 10 en 11 juli is de FOSS4GNL in Almere. En de aanmelding is geopend...

Op http://foss4g.nl/ vind je allerhande informatie hierover. Belangrijk: de conferentie zelf is op 11 juli. Het is weer gelukt daar een heel kostenvriendelijke conferentie van te maken: voor 15 euro (ex een beetje kosten van Eventbrite) is er weer een superintensieve dag gemaakt, met een ruime keuze aan (parallelle) tracks. Oh, en lunch en borrel zijn natuurlijk ook inbegrepen. Er is weer de mogelijkheid een golden ticket te kopen, voor mensen die vinden dat 15 euro niet de werkelijke waarde van deze conferentie goed afdekt. Zo sponsor je het goede werk van OSGeo.nl weer.

Je ziet ook de pre-conference workshops op 10 juli. Dit is een achttal ├ęchte hands-on trainingen, gegeven door partijen die hun sporen in de opensource-geowereld hebben verdiend. Deze pre-conference workshops bieden we aan voor een heel mooi tarief (100 euro per workshop van een dagdeel). Doe vooral ook hieraan mee, de workshopgevers (ook ikzelf ;-) maken er iets heel moois voor!

Op http://foss4g.nl/ zie je de inhoud van de workshops al goed beschreven staan, die van het programma nog niet. Wees gerust, het programma staat al vast, en het komt zo snel mogeljik helemaal online. Maar voor nu... je mag inschrijven!

Groet en tot in juli,
Erik.
--

Erik Meerburg
Directeur Geo Academie
(06) 2816 7631
[hidden email]

10-11 juli wordt de FOSS4GNL 2018 gehouden
De Geo Academie is er natuurlijk bij in Almere!_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch