[Dutch] FOSS4G-Europe-conferentie (Guimarães - Portugal)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4G-Europe-conferentie (Guimarães - Portugal)

Jorge Samuel Mendes de Jesus
Geachte Mensen

Het lokale organisatiecomité nodigt jullie uit om samenvattingen in te dienen voor de FOSS4G-Europe-conferentie van 2018. Deze editie van de Europese FOSS4G vindt plaats in de historische stad Guimarães, in het noorden van Portugal, tussen 17 en 18 juli.

De conferentie volgt drie verschillende sporen:
. Algemeen: technische en niet-technische onderwerpen
. Academisch: peer review artikelen door een wetenschappelijk comité.
. Zakelijk: uitwisseling tussen actoren van de industrie (meer informatie volgt later)

Programmaoverzicht:
16-07: Trainingsworkshops
17-07 - 19-07: Algemene en academische sporen
20-07: Trainingsworkshops en code sprint
21-07: Code sprint

Meer details over insturen samenvatting:
https://foss4g-europe.osgeopt.pt/call-for-abstracts/

Volg ons op sociale media:
https://www.facebook.com/events/1095141710625861/
https://twitter.com/foss4ge

Guimarães wordt vaak aangeduid als de "wieg" van Portugal, gezien zijn rol als hoofdstad van de provincie Visigoth in Portugal en later van het onafhankelijke land. Guimarães is onderdeel van de Minho-regio, waar ooit de hoofdstad van de Romeinse provincie Galicia en later van het Koninkrijk van de Schwaben was gevestigd: Braga. Deze regio is daarom bezaaid met monumenten en historische bezienswaardigheden. Een korte introductie:
http://www.golisbon.com/portugal/cities/minho.html

We hopen je volgend jaar in Guimarães te ontmoeten.

Het lokale organisatiecomité van FOSS4G-Europa 2018

Obrig'd
Jorge

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch