[Dutch] FOSS4G 2017: iemand gezocht om mijn ticket over te nemen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4G 2017: iemand gezocht om mijn ticket over te nemen

Frank Steggink-2
Hoi,

In mijn enthousiasme heb ik mezelf een tijd geleden al geregistreerd
voor de FOSS4G dit jaar in Bosten. Echter, ik heb besloten om hiervan af
te zien. Ik had hier graag naar toe willen gaan, maar ik heb een heel
goede reden om niet te gaan :) Natuurlijk kan ik mijn registratie weer
ongedaan maken, maar dat kost $100 administratiekosten, dus dat is
behoorlijk fors. Wel is er de mogelijkheid om een vervanger op te geven.
Ik wil dus van deze gelegenheid gebruik maken om een vervanger te zoeken.

Mijn ticket is het volgende: Early Rate: Full Conference (3 Day
Registration with Gala at New England Aquarium included). Dit is niet
alleen incl. de "gala" avond, maar ook incl. de ice breaker en
welkomstreceptie. De kosten hiervan zijn $650. Als je al zeker weet dat
je naar de FOSS4G wilt gaan, dan zou je mij een groot plezier doen door
mijn ticket over te nemen. Als je interesse hebt, laat me dat dan graag
buiten de lijst om weten.

Bij voorbaat dank,

Frank Steggink

--
Steggink Geo-ICT
Frank Steggink
The Netherlands
+31 6 53 10 13 66
www.steggink.it


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

frank.vcf (237 bytes) Download Attachment