[Dutch] FOSS4G: 1 overnachtingsplek in Basecamp Bonn beschikbaar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FOSS4G: 1 overnachtingsplek in Basecamp Bonn beschikbaar

Gert-Jan

Bericht voor de FOSS4G-conferentie [1] gangers die nog een overnachtingsplek moeten regelen:

 

De door mij gereserveerde plek in Basecamp Bonn [2] (de overdekte hal met caravans etc. waar oa ook de codesprints plaats vinden heb ik beschikbaar, omdat ik zelf wat korter in Bonn blijf dan gedacht, en daarvoor in een gewoon hotel overnacht.

Het gaat om een 1-persoon compartiment in een treinwagon.

 

Interesse: mail!

 

Nog niet ingeschreven voor FOSS4G? Je kunt ook nog last (bij de conferentie zelf) inschrijven. Nb. Cash only

 

[1] 2016.foss4g.org

[2] http://www.basecamp-bonn.de/


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch