[Dutch] FIWARE

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] FIWARE

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Via een aantal projecten kom ik steeds vaker in aanraking met FIWARE en
ga er binnenkort daadwerkelijk iets mee doen. Wie weet nog meer van
jullie? Vinden jullie er iets van?

Voor degenen die FIWARE niet kennen: https://www.fiware.org, een
EU-public-private-partnership innovatietraject waar de EU recentelijk
weer 100-miljoen in pompt, daarom zijn er natuurlijk ook kritische
geluiden.

Technisch gezien is FI-WARE een cloud-gebaseerd Open Source platform als
tegenhanger voor alle "Amerikaanse" platformen als Amazon, Google etc,
maar vooral ook met componenten/APIs voor applicaties en data, bijv CKAN
voor Open Data, Brokering en services voor Sensors/IoT etc. Een groeiend
aantal geo-services en vooral Smart Cities-concepten worden daarop
gebouwd. Het basis platform is gebaseerd op OpenStack.

Binnen de EU maar ook daarbuiten onstaan nu zgn FIWARE Labs waar je
zaken kunt uitproberen. Recentelijk is ook in Nederland vanuit de
Economic Board Utrecht (EBU) een NL Fiware Lab opgericht:
http://fiware-lab.nl en een Meetup groep:
http://www.meetup.com/FIWARE-LAB-NL-Utrecht-Meetup

In ieder geval denk ik dat we vanuit de Open Source geo-wereld Fiware
onder de loep moeten nemen en kijken of het iets voor ons is bijv voor
zeg, gemeenten en overheden om hun geodata/services te kunnen delen
/hosten. Ik heb zelf nog geen oordeel, hopelijk tegen de Geobuzz,
misschien kunnen we er daar iets mee doen.

Hartelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch