[Dutch] En nóg een uitnodiging. Voor komende dinsdag al!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] En nóg een uitnodiging. Voor komende dinsdag al!

Erik
Beste Dutchers,

Dinsdagmiddag organiseert GeoBusiness een themamiddag over open data op het GeoFort. En als ik het goed begrepen heb zijn er nog zo’n tien plekjes beschikbaar. Open data en OSGeo liggen elkaar natuurlijk altijd goed, dus kan ik me zo voorstellen dat er nog wat mensen zijn op deze lijst daarin geïnteresseerd zijn, en de uitnodiging van GeoBusiness zelf wellicht misgelopen zijn.

De bedoeling is dat het niet groots en meeslepend wordt, maar juist praktisch, met veel ruimte voor onderlinge discussie. Mocht je willen aanmelden, kijk even hier: http://geobusiness.nl/actueel/nieuws/geobusiness-nederland-organiseert-3-workshops-open-data-in-business


Groet, en tot dinsdag bij deze, of donderdag bij de RS meeting over maatschappelijk verantwoord ondernemen in geo (zoals gisteren door GJ verstuurd ;-).
Erik Meerburg.

Oh, het definitieve programma staat in onderstaande bevestiging (zoals ik hem kreeg):

***
Bedankt voor uw aanmelding voor de Workshop : ‘Nieuwe toepassingen met open data’ in het GeoFort op 6 september 2016. Hierbij ontvangt u het programma.

Wanneer: 6 september 2016 van 12.30 tot 17.00 uur
Waar: GeoFort – Nieuwe Steeg 74, 4171 KG Herwijnen

Programma

12.30 – 13.15 Inloop met Lunch
13.15 – 13.30 Welkom (uitleg doelstelling workshop)
13.30 – 14.45 Presentaties van Erik Meerburg (Geo Academie) en Nico Schaefers (GeoNext)
(Introductie en toelichting van stellingen)
14.45 – 15.00 Korte pauze
15.00 – 15.45 Werkgroepjes – uitwerken stellingen
15.45 - 16.00 Plenaire afsluiting
16.00 Netwerkborrel

Informatie over de aanleiding en doel workshop:
In samenwerking met het ministerie van EZ en op initiatief van het Doorbraakproject Open Geodata organiseert GeoBusiness Nederland op 6 september 2016 een workshop‘Open Data in Business’.

Tijdens de workshop zijn we niet op zoek naar een ‘killer-app’ met open data – maar we willen inzicht krijgen in het gebruik van open data in bedrijfsprocessen en producten en de economische meerwaarde van open data.

De workshop heeft de volgende doelstellingen:
• De workshops zullen bijdragen aan een beter inzicht in het gebruik van open data in bedrijfsprocessen en producten en de economische
meerwaarde van open data.
• Kennisuitwisseling tussen aanbieders en gebruikers van open data op regionaal niveau.
• De centrale overheden worden gestimuleerd en geholpen om data te ontsluiten en beschikbaar te maken.
• De voorbeelden van 'Open Data in Business' zullen significant bijdragen aan de onderbouwing van nut en noodzaak van een nationaal open data beleid.

met vriendelijke groet
Camille van der Harten
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch