[Dutch] ETRS89 met RDNAPTRANS in JavaScript

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] ETRS89 met RDNAPTRANS in JavaScript

Rein van 't Veer

Beste OSGeo leden,

Na een C++ en een Java-implementatie van RDNAPTRANS stelt PDOK nu ook een JavaScript versie beschikbaar, voor front- én backend. De module is te vinden op https://www.npmjs.com/package/rdnaptrans waar ook de gebruiksinstructies te vinden zijn en een link naar de open broncode. Het gebruik ervan is vrijwel identiek aan die van de Java-module, waar het een rechtstreekse port van is.

Met rdnaptrans is het mogelijk losse puntcoördinaten uit RD te transformeren naar ETRS89 en vice versa. ETRS89 is een projectie in lengte- en breedtegraden die, in tegenstelling tot WGS84, wél millimeternauwkeurigheid biedt. Het past hiertoe een correctiegrid toe, dat mee is gebundeld in de JavaScript-module. Dit is mogelijk gemaakt door de binaire bestanden als hardcoded buffers in de source code op te nemen. De open source Eclipse-licentie uit de Java-module is gebruikt en gehandhaafd.

Voor vragen: neem contact op met [hidden email] of stel je vraag (bij voorkeur) op het PDOK forum https://forum.pdok.nl/

Met vriendelijke groeten,

Rein van 't Veer (Geodan)

Ontwikkelaar bij PDOK

Onderzoeker VU


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch