[Dutch] De Grote Geo Show a.s. do 1 okt 19:00-21:00

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] De Grote Geo Show a.s. do 1 okt 19:00-21:00

Just van den Broecke
Beste Mensen,

Voor wie nog niet wist.

De Grote Geo Show Draait Door! Nu elke eerste donderdag van de maand,
twee uur van 19:00-21:00. Meer via https://tv.osgeo.nl.
Volgende uitzending a.s. donderdag 1 okt al.

Eerst aandacht voor volgende: voor laatste item “De Zeepkist” zoeken we
nog sprekers: wil je een project promoten, een event aankondigen, een
statement of whatever mededelen, kom in de uitzending!
Laat ons weten: hier via een DM naar mij, via [hidden email] of onze
Telegram Groep.

Het programma voor Aflevering 11, zie ook via de website tv.osgeo.nl:
Thema Uitzending: “De Zomer Voorbij - en (OGC) API’s Kijken”
Uw Talkshow Host: Erik Meerburg!

- Opening: Geo-Events tijdens en voor en na de zomer - door Erik
- API’s Kijken: Interview met Linda van den Brink (Geonovum) - door
Niene Boeijen - Spatial Data on the Web/OGC APIs
- API’s Kijken: Kort gedichtje door Jonna - over API’s Apen
- API’s Kijken: Interview Tom Kralidis - door Just - implementation of
OGC APIs - pygeoapi - real world examples
- Grote Geo Quiz - “Voorbij De Zomer” - door Mariëlle Geers-Plasmans
- Interview met Just van den Broecke - Open Source als Manier van Leven
- door Jonna
- Marielle’s University - over M1M0 - Coderen Leren Kan Leuk Zijn!
https://getmimo.com
- De Zeepkist - Kom in de show! Open Vloer. Wie wil en durft!

Met groet,

Just
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch