[Dutch] Dank aan FOSS4GNL 2018 Org Cie!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Dank aan FOSS4GNL 2018 Org Cie!

Just van den Broecke
Beste Mensen,

De FOSS4GNL 2018 was zeer geslaagd!

Namens bestuur OSGeo.nl wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt
hartelijk bedanken! Met name het "LOC" (Lokaal Organisatie Committee):
Erik Meerburg, ProgCie (Luuk Schaminee, Ronnie Lassche, Leon van der
Meulen), de gebroeders Allard (oa kado's) en Jasper (oa webmaster)
Roest. Steven Ottens voor foto's. Winifred Broeder en Niene Boeijen
(pop-up banners design). Aeres Hogeschool mensen voor de locatie,
catering en verdere zorg. Alle workshopgevers/sprekers voor hun inzet.

Ik ben zeker mensen vergeten, excuses, laat weten. Erik hier nogmaals
genoemd, als initiator van deze editie, dagvoorzitter tot knip/plakwerk
badges!

We zien uit naar (vrijwilligers en locatie voor) FOSS4GNL 2019!

Meer nieuws en verslagen volgen. Volg FOSS4GNL 2018 via ons nieuwe
GeoForum.nl (ook straks meer nieuws daarover):
https://geoforum.nl/t/foss4gnl-2018-10-11-juli-aeres-hogeschool-almere/1474

Hartelijke groet,

--Just van den Broecke

Voorzitter Stichting OSGeo.nl

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch