[Dutch] DEM Cariben?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] DEM Cariben?

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

Is bekend of er een bruikbaar Digital Elevation Model (DEM) van de Cariben bestaat? Liefst als hillshaded Geotif. Zou bruikbaar kunnen zijn als binnenkort Top10NL testdata beschikbaar komt van Bonaire, Saba en St. Eustatius.  J

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch