[Dutch] Correctie shapefile gemeentegrenzen 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Dutch] Correctie shapefile gemeentegrenzen 2018

Jan-Willem van Aalst

Beste allen,

 

In mijn shape van gemeentegrenzen 2018 bleek nog een fout te zitten.

Metatopos.eu (mijn bron) had nog niet verwerkt dat de reeds lang geplande en betwiste gemeentegrenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard toch was doorgegaan per 1-1-2018.

De shapefile is nu gecorrigeerd, en kun je downloaden vanaf de bekende plek:

http://www.imergis.nl/asp/47.asp

 

Mijn contactpersoon bij het Kadaster heeft aangegeven dat nog niet bekend is per wanneer de officiƫle bestuurlijke grenzen 2018 beschikbaar komen op PDOK. In de praktijk is dat zo medio februari.

 

Met hartelijke groet,

 

Jan-Willem van Aalst

[hidden email]

06-42746848

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch